Konum hukuk

Tel :(0212) 291 92 13
KONUM ANTETLİ

Gayrimenkul Hukuku

Konum Hukuk, gayrimenkul proje gelişimi konusunda uzmanlaşmış; mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra emlak alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi, kira sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, tapu iptal ve tescil davaları, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi, intifa hakkı, inşaat projeleri gibi çok geniş bir yelpazede müvekkillerine hukuki hizmet vermektedir.